Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk onze zorg en kwaliteit zichtbaar te maken. Vandaar deze uitgebreide website met veel informatie over onze praktijk.

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)

Al onze mondhygiënisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (www.mondhygienisten.nl). Door de informatie van onze beroepsvereniging en het aanbod  aan kwaliteitsbevorderende activiteiten blijven we up-to-date en hebben we veel contacten met mondhygiënisten in de rest van Nederland.

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

Al onze mondhygiënisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (www.kieskrm.nl).

Hiermee tonen we aan dat:

 • We beschikken over een diploma dat voldoet aan de Wet op het Hoger Onderwijs van een opleiding tot mondhygiënist
 • We het Beroepsprofiel van Mondhygiënisten van de NVM onderschrijven (zie onderaan pagina ‘Beroepsprofiel’)
 • We de Gedragscode voor Mondhygiënisten door de NVM onderschrijven (zie onderaan pagina ‘Gedragscode’);
 • We nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (zie onderaan pagina ‘Folder klachtenregeling NVM-Mondhygiënisten’)
 • We voldoen aan de door het KRM gestelde eisen van werkervaring (gemiddeld 8 uur per week patiëntenbehandeling in 5 jaar, totaal minimaal 1600 uur
 • We voldoen aan de door het KRM gestelde eisen van bij- en nascholing (160 punten behaald aan uiteenlopende kwaliteitsbevorderende activiteiten in 5 jaar)

Iedere 5 jaar wordt de registratie in het KRM opnieuw getoetst en moeten we aantonen aan bovenstaande eisen te voldoen.

ISO-gecertificeerd

Onze praktijk is sinds 2014 ISO-gecertificeerd. We voldoen daarmee aan de eisen van de Kwaliteitsmanagementsystemen NEN-EN-ISO 9001. ISO-certificering is een kwaliteitsmanagementsysteem waar steeds meer Nederlandse bedrijven aan voldoen. Roozeboom consulting voert de audits bij ons uit. Bij tandartsen en mondhygiënisten is ISO-certificering minder gebruikelijk, maar in opmars. Op dit moment zijn ongeveer 20 mondhygiënistenpraktijken in Nederland ISO-gecertificeerd. Wij vinden ISO-certificering belangrijk omdat wij daarmee kunnen aantonen dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wij hebben de werkprocessen in onze praktijk in een kwaliteitshandboek omschreven en handelen daarnaar. Een patiënten-tevredenheidsonderzoek is onderdeel van de certificering (zie onderstaand) en de uitkomsten daarvan zijn voor ons erg waardevol gebleken om verder te kunnen verbeteren. ISO-certificering is een doorlopend proces, wij verplichten ons continu te blijven verbeteren door een jaarlijkse check en up-date. U kunt er dus op vertrouwen dat bij ons alles goed geregeld is.

Patiëntenenquête 2023

In maart 2023 heeft Roozeboom consulting in onze opdracht voor de vijfde maal een tevredenheids-enquête uitgevoerd onder mensen die ons bezocht hebben van 3 maart tot en met 17 maart. 129 personen hebben ditmaal meegewerkt aan het onderzoek. De samenvatting van de uitkomsten is (cijfers op schaal 1-10):

 • Bereikbaarheid van de praktijk: 8,8
 • Afspraken maken: 8,9
 • De praktijk: 8,9
 • De zorgverlening door de mondhygiënist: 9,0
 • Rekeningen en betalingen: 8,7
 • Gemiddeld cijfer voor de praktijk: 8,9
 • Net Promotor Score (waarschijnlijkheid dat onze praktijk aanbevolen wordt bij familie, vrienden en bekenden): 8,9

Wij zijn erg blij met de zeer positieve uitslag van dit onderzoek. De verbeterpunten voor onze praktijkorganisatie gaan we de komende periode ter hand nemen. De uitkomsten van onze enquetes in voorgaande jaren zijn erg waardevol gebleken om verdere verbeteringen in de praktijk door te voeren. Over twee jaar zal dit onderzoek weer herhaald worden. Het complete onderzoeksrapport kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Bestanden

RapportpatientenenqueteMondhygienepraktijkDeRondeVenen-maart2023.pdf
Patiënten-enquête maart 2023

NVM_patientenfolder_klachtenregeling_LR.pdf
Folder klachtenregeling NVM-Mondhygiënisten

514-NVM-beroepsprofiel_v2_digi.pdf
Beroepsprofiel Mondhygiënist

Gedragscode-mondhygienist-2020.pdf
Gedragscode Mondhygiënist

Kwaliteit