Tarieven

De onderstaande codes met tarieven, die wij in onze praktijk in rekening brengen, zijn in 2024 5% lager dan de door de overheid vastgestelde maximum-tarieven en de tarieven zoals die in de meeste praktijken worden berekend.

Tarieven 2024

C001 – Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing

50,83

C002 – Periodieke controle

25,41

C003 – Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult

25,41

C014 – Pocketregistratie

40,13

C015 – Parodontiumregistratie

80,26

C010 – Schriftelijke medische anamnese

25,41

C020 – Mondzorg aan huis

20,06

M01 – Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)

14,96

M02 – Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)

14,96

M03 – Gebitsreiniging (per 5 minuten)

14,96

M30 – Behandeling gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

6,69

M40 – Fluoridebehandeling

16,72

M80 – Behandeling van witte vlekken, eerste element

58,19

M81 – Behandeling van witte vlekken, volgende element

32,10

A15 – Oppervlakte verdoving

8,69

A10 – Geleidings- en/of infiltratieverdoving

16,72

V30 – Sealen eerste element

30,10

V35 – Sealen volgend element in dezelfde zitting

16,72

V40 – Polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

6,69

V50 – Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

12,64

T012 – Onderzoek van het tandvlees met een parodontiumstatus

193,95

T021 – Grondig reinigen wortel complex

36,10

T022 – Grondig reinigen wortel standaard

26,75

T032 – Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

120,38

T033 – Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

73,57

T042 – consult parodontale nazorg

101,66

T043 – Uitgebreid consult parodontale nazorg

135,09

T044 – Complex consult parodontale nazorg

179,91

T161 – Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling (exclusief laboratoriumkosten)

46,82

T162 – Behandelen tandvleesabces

90,29

T163 – Toepassing lokaal medicament exclusif kosten medicament

72,23

T165 – Uitgebreide voedingsanalyse

66,88

U35 – Tijdtarief 5 minuten patienten wlz-instelling in onze praktijk

17,58

MH – Verkoop mondhygiënemiddelen

zie prijslijst in praktijk

C90 – Niet nagekomen afspraak

1 euro per minuut geplande afspraaktijd

Vergoeding door verzekeraars

Voor personen tot 18 jaar valt onze behandeling in de basisverzekering en wordt dan ook altijd voor 100% vergoedt. Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraars, dus ouders hebben er geen administratieve rompslomp aan.
Personen van 18 jaar of ouder kunnen zich aanvullend verzekeren voor tandheelkundige hulp. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van het verzekeringspakket welke u zelf heeft afgesloten. U kunt daarover informatie verkrijgen bij uw zorgverzekeraar. Voor die verzekeraars waar wij de behandeling digitaal kunnen declareren regelen wij dat.

Zelf betalen

Als wij uw behandeling niet of niet helemaal bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren ontvangt u van ons een factuur. Deze krijgt u meestal direct na de behandeling van ons mee of wij sturen deze per email na. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
Facturen voor niet nagekomen afspraken kunnen wij nooit bij verzekeraars declareren (ook niet voor de jeugd), die krijgt u dus rechtstreeks van ons. Voor niet nagekomen afspraken (u kunt tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren) brengen wij 1 euro per minuut verzuimde afspraaktijd in rekening.

Begroting

U kunt voor behandelingen boven de 150 euro een begroting van ons krijgen.

Tarieven