Openingstijden en bereikbaarheid

Onze praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur (feestdagen gesloten) en wij behandelen uitsluitend na afspraak. Tijdens onze openingstijden wordt de telefoon beantwoord door onze balie-assistent. Indien dit niet mogelijk is kunt u het antwoordapparaat inspreken en wordt u zo spoedig mogelijke teruggebeld. Buiten onze openingstijden is het ook mogelijk het antwoordappaaraat in te spreken. In dat geval wordt u teruggebeld zodra de praktijk weer geopend is. Ook is het mogelijk ons per email te bereiken. Uw email wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk de eerstvolgende werkdag beantwoord.

Eerste afspraak

Voor het maken van een eerste afspraak kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen. Onze balie-assistent zal dan enkele gegevens invoeren en een afspraak met u plannen. U kunt ook alvast het inschrijfformulier en de gezondheidsvragenlijst invullen (zie onderstaande documenten om te downloaden) of dat doen in de praktijk kort voor aanvang van de behandeling. Tijdens de eerste afspraak zal een (geregistreerd-)mondhygiënist uw mond onderzoeken, u vertellen wat de bevindingen zijn en een behandelvoorstel doen. Natuurlijk houden we daarbij rekening met uw wensen en de eventuele informatie van uw tandarts of andere behandelaars.

Als u voor de eerste keer komt vragen wij u een aantal dingen mee te nemen:

  • Uw identiteitsdocument (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Alle zorgverleners zijn verplicht nieuwe patiënten te identificeren. Wij noteren het nummer van uw identiteitsdocument.
  • Een ingevuld inschrijfformulier en gezondheidsvragenlijst. U kunt onderaan deze pagina downloaden
  • Indien van toepassing; een recent medicatie-overzicht (bij uw apotheek verkrijgbaar).
  • De verwijsbrief van de tandarts (of andere zorgverlener) indien u deze heeft gekregen.

Indien er tijdens de eerste afspraak onvoldoende tijd is de behandeling af te ronden, kunt u direct een vervolgafspraak maken

Vervolgafspraken

Veel mensen bezoeken ons halfjaarlijks, dat is echter niet standaard. In overleg met u en afhankelijk van de situatie in uw mond bepalen we gezamenlijk de periode tussen de afspraken in. Het kan ook zijn dat we u terugverwijzen naar uw tandarts en hem of haar vragen te bezien wanneer het weer nodig is ons te bezoeken.
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren over medische bijzonderheden zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, enzovoort.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft waarvan u denkt dat wij u kunnen helpen, wacht dan niet tot uw eerstvolgende afspraak, maar neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. Eén van onze (geregistreerd-)mondhygiënisten zal dan beoordelen of u langs kunt komen of beter contact met uw tandarts op kunt nemen. Natuurlijk zullen we u in het geval van een pijnklacht snel helpen.

Communicatie met uw tandarts

Na de eerste behandeling(en) en vervolgens eenmaal per jaar houden we uw tandarts schriftelijk op de hoogte van onze behandelingen en de situatie in uw mond. Dit doen wij ook als u zonder verwijzing van uw tandarts een afspraak bij ons heeft gemaakt, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. Het is voor uw tandarts handig te weten dat u ons bezoekt en wat we gedaan hebben. Uw tandarts kan zijn of haar behandeling daarop afstemmen evenzo als wij onze behandeling afstemmen op de behandeling van uw tandarts. Het komt ook vaak voor dat wij röntgenfoto’s van tandartsen krijgen, voor ons is dat belangrijk als er sprake is van botverlies rondom uw wortels. Indien nodig hebben we mondeling contact met uw tandarts. Als wij bijzonderheden ontdekken (zoals bijvoorbeeld gaatjes) zullen wij dit ook melden aan uw tandarts.

Afspraakherinnering per email

Wij sturen een week voorafgaand aan uw afspraak een email ter herinnering zodat de kans zo klein mogelijk is dat u de afspraak vergeet. De afspraaksticker die u krijgt als u direct na de behandeling een vervolgafspraak maakt kunt u als reminder in uw agenda plakken.

Afspraak annuleren of vergeten

U kunt tot 24 uur tevoren de afspraak bij ons kosteloos annuleren. Meldt u zich korter tevoren af of vergeet u uw afspraak dan brengen we kosten in rekening voor de gereserveerde tijd; 1 euro per minuut voor de verzuimde afspraaktijd. Deze kosten worden nooit vergoed door zorgverzekeraars.

Kosten, vergoedingen en betalingsvoorwaarden

Zie hiervoor het kopje ‘Tarieven’ in het menu.

Privacyregeling en geheimhouding

Uw behandelgegevens geven wij nooit aan derden zonder uw medeweten. Alle informatie blijft binnen onze praktijk, behalve als het informatie betreft voor een tandarts, specialist of huisarts, die informatie nodig heeft voor een medisch onderzoek. Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer uw dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld in verband met uw verhuizing, dan vragen wij u een machtigingsformulier voor het overdragen van het dossier in te vullen. Wij hebben een privacyreglement opgesteld wat u kunt downloaden onderaan deze pagina.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Zie hiervoor ook het kopje ‘Kwaliteit’ uiterst bovenaan deze pagina. Het kan dus voorkomen dat wij u vragen mee te werken aan een enquête. Wij geven er altijd de voorkeur aan dat u wensen en behoeften zo snel mogelijk aan ons doorgeeft zodat wij onze praktijkvoering steeds verder kunnen blijven verbeteren.

Heeft u een klacht over onze behandeling?

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te behandelen. Bent u ergens ontevreden over, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Samen komen we er dan bijna altijd wel uit. Wilt u dat niet dan zijn wij via onze beroepvereniging NVM-mondhygiënisten per januari 2021 aangesloten bij de klachtenregeling van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Informatie over het melden van uw klacht bij de SKGE kunt u lezen in de ‘Brochure klachtenregeling 2021 SKGE’ (zie onderstaand het te openen bestand). Voor klachten over behandelingen in 2020 kunt u terecht bij de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG). Informatie over het melden van uw klacht bij de ECKG kunt u vinden in de ‘Folder klachtregeling ECKG’ (zie onderstaand het te downloaden bestand). Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de ECKG niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten, of zich te wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Meer informatie over deze organisatie kunt u vinden op www.geschilleninstantiemondzorg.nl

Bestanden

Inschrijfformulierengezondheidsvragenlijstvolwassenenemail.pdf pdf | 134.4 KB
Inschrijfformulier vanaf 16 jaar

KnapGaafintake.pdf pdf | 133.9 KB
Inschrijfformulier kinderen

privacyreglement.pdf pdf | 2270.4 KB
Privacyreglement

Brochure-klachtenregeling-patient-20211.pdf pdf | 870.8 KB
Brochure Klachtenregeling 2021 SKGE

folderklachtenregeling.pdf pdf | 282.5 KB
Folder klachtenregeling 2020 ECKG

Uw (eerste) bezoek